Rezerwacja. Przepisy dotyczące «ruchu bezwizowego»

Zapoznanie się z funkcjami

  POSITION
 w sprawie procedury odwiedzania cudzoziemców obywatela krajowego parku "Puszcza Białowieska"


1. Niniejszy Regulamin określa kolejność wizyt w celach turystycznych na okres do trzech dni, obcokrajowcy (dalej - cudzoziemców) Park Narodowy „Puszcza Białowieska” (dalej - Park Narodowy) Katowice.
2. Cudzoziemcy przebywają na terenie Parku Narodowego na podstawie:
dokument forma udzielenia cudzoziemcowi prawo, aby odwiedzić Park Narodowy, położony na terenie Państwowej Agencji Środowiska „Park Narodowy” Puszcza Białowieska „” (dalej - GPU NP „Puszcza Białowieska»).
Kiedy cudzoziemcy kupują usługi turystyczne świadczone przez Państwowe Przedsiębiorstwo Unitarne "Puszcza Białowieska":
Narodowa Administracja Park gwarantuje terminowe przekazywanie do organów służby granicznej w formie elektronicznej na kanałach danych technicznych lub na zewnętrznym informacji mediów o cudzoziemcach z dokumentu przyznającego prawo cudzoziemca do odwiedzenia Parku Narodowego.
3. Ruchome cudzoziemcy podawanie National Park przeprowadza się zgodnie z ustalonymi tras przejazdu National Park (rowerów, dla pieszych lub inne), oznaczoną podawanie National Park łożysko płyty (wyprzedane), oznaczania lub w inny sposób.
Kiedy cudzoziemcy kupują usługi turystyczne świadczone przez Państwowe Przedsiębiorstwo Unitarne "Puszcza Białowieska":
Narodowa Administracja Park gwarantuje terminowe przekazywanie do organów służby granicznej w formie elektronicznej na kanałach danych technicznych lub na zewnętrznym informacji mediów o cudzoziemcach z dokumentu przyznającego prawo cudzoziemca do odwiedzenia Parku Narodowego.
3. Ruchome cudzoziemcy podawanie National Park przeprowadza się zgodnie z ustalonymi tras przejazdu National Park (rowerów, dla pieszych lub inne), oznaczoną podawanie National Park łożysko płyty (wyprzedane), oznaczania lub w inny sposób.
Kiedy cudzoziemcy kupują usługi turystyczne świadczone przez Państwowe Przedsiębiorstwo Unitarne "Puszcza Białowieska":

Narodowa Administracja Park gwarantuje terminowe przekazywanie do organów służby granicznej w formie elektronicznej na kanałach danych technicznych lub na zewnętrznym informacji mediów o cudzoziemcach z dokumentu przyznającego prawo cudzoziemca do odwiedzenia Parku Narodowego.
3. Ruchome cudzoziemcy National Park przewożone ustalonych National Park tras przejazdu Administration (rowerów, dla pieszych lub inne), płyty oznaczony podawanie National Park łożysk (wyprzedane), oznakowanie lub innymi sposobami.
Zgadzam się