Zasady postępowania w Parku Narodowym "Puszcza Białowieska"

Wprowadzenie do zasad postępowania

ZASADY
wizyty w Parku Narodowym "Puszcza Białowieska" przez obcokrajowców w ramach bezwizowego wjazdu do strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć"

1. Przemieszczanie się cudzoziemców na terenie Parku Narodowego odbywa się na trasach turystycznych (rowerowych, pieszych i innych) ustanowionych przez Administrację Parku Narodowego, karty informacyjne , oznakowanie  lub inne.Cudzoziemcy bez wiz mogą przyjechać do Puszczy Białowieskiej i Białorusi na następujące terytoria (powiaty) w ramach bezwizowego wjazdu do strefy turystycznej i rekreacyjnej "Brześć": 
Możesz przekraczać granicę państwową Republiki Białoruś z RP w następujących punktach kontrolnych: 
    • w obwodach kontroli w Brześciu (Terespol - punkt kontrolny stacji kolejowej Brześć-Centralny); 
    • w drogowych punktach kontrolnych Brześć (Terespol), Domaczewo (Słowacki), Pachaczkę (Połowce);
    • w punkcie kontroli pieszych Pererov (Białowieża);
    • w punkcie kontrolnym na lotnisku w Breście. 
Park Naradowy  "Puszcza Białowieska" sporządza zezwolenie na wjazd dla cudzoziemców, z zastrzeżeniem odwiedzania obiektów turystycznych parku. Jeśli nie planuje się wizyty w Parku Narodowym, obcokrajowcy mogą skontaktować się z organizatorami wycieczek z Brestu w celu uzyskania bezwizowego wejścia do strefy turystycznej i rekreacyjnej "Brześć"

2. Powodem wizyty bez wizy jest dokument o ustalonej próbie, który jest wydawany zagranicznemu obywatelowi GPU NP "Puszcza Białowieska".

3. Przed wyjazdem musisz wydać polisę ubezpieczeniową na pobyt w Republice Białoruś.

4. Dokumenty, które turysta musi posiadać przy przekraczaniu granicy państwowej:
5. Przy wjeździe do Republiki Białoruś obcokrajowcy są zobowiązani do posiadania funduszy w kwocie odpowiadającej co najmniej 2 wartościom podstawowym ustalonym w Republice Białoruś na każdy dzień pobytu (1 podstawowa wartość = 25 rubli 50 grosz).

6. Podczas wydawania dokumentu do wjazdu przez NPU "Puszcza Białowieska”:
Pakiet turystyczny „Jednodniowa wycieczka do Puszczy Belovezhskiej” obejmuje: wydanie karty wstępu do Republiki Białorusi, zapewnienie transportu (zgodnie z harmonogramem na trasie w punkcie kontrolnym Pererov-a.g.Kamenyuki), wizytę w Muzeum Przyrody, wizytę w wolierach ze zwierzętami oraz obiad w kawiarni «Lesnaya Skazka» (kawiarnia „Sosny”) i kosztuje 35 bel.rub.(zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem)

Payment and refund methods are presented on the main page "visa Free" in the right corner!

Zasady przekraczania granicy państwowej:
Podczas przekraczania granicy Republiki Białoruś, niezależnie od tego, jak jest przekraczana, konieczne jest, aby przejść przez kontrolę graniczną i celną. Cudzoziemcy i bezpaństwowcy (zwani dalej cudzoziemcami) mogą przekraczać Państwową Granicę Republiki Białoruś zgodnie z następującymi dokumentami:
Działania zabronione na terytorium między granicą państwową a punktem kontrolnym:
W przypadku naruszenia przez obywateli tego wymogu odpowiedzialność administracyjna jest przewidziana w art. 23.31 Kodeksu administracyjnego Republiki Białoruś (ostrzeżenie z lub bez deportacji lub pozbawienia mandatu do 50 podstawowych jednostek).

Działania zabronione w punktach kontrolnych:
Obywatele w punktach kontrolnych są zabronieni:
Kolejność pobytu zagranicznych obywateli w Republice Białoruś:
Cudzoziemiec lub bezpaństwowiec, który przybywa do Republiki Białorusi, jest zobowiązany do zarejestrowania się w Urzędzie rejestracji w miejscu faktycznego zamieszkania w ciągu 5 dni, z wyjątkiem niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy.

Organy rejestracyjne w Republice Białorusi to:
Za naruszenie wymagań obywateli danych przekazanych odpowiedzialności administracyjnej zgodnie z częścią 1 art. 23,55 Kodeksu administracyjnego Republiki Białoruś (ostrzeżenie lub nałożenie mandatu do 50 pkt lub deportacji).

Zasady wypełniania deklaracji przy przekraczaniu granicy państwowej Republiki Białorusi:
Podczas przekraczania granicy należy wypełnić deklarację i przesłać ją urzędnikowi celnemu, JEŚLI WWOZIĆ :
System odbioru opłat BelToll:
Jazda po płatnych drogach objętych systemem BelToll musi być opłacana przez kierowców prowadzących następujące typy pojazdów:

Wróć Zgadzam się